آفات مختلف درخت پسته

آفات مختلف درخت پسته

درختان پسته همواره مورد حمله تعداد زیادی (بیش از 50 گونه) آفت بخصوص حشرات قرار می‌گیرد. خسارت آفات و عدم آگهی از جلوگیری و کنترل آن‌ها همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات باغداران بوده است.

مهم‌ترین خسارت آفات پسته به‌صورت خسارت‌های کیفی و کمی هستند. خسارت‌های کیفی مانند افزایش درصد پوکی و ناخندانی و افزایش انس پسته و خسارت‌های کمی شامل کاهش عملکرد ناشی از ریزش خوشه‌ها و میوه‌ها و علاوه بر دو نوع خسارت فوق آفت می‌تواند باعث ضعف و خشک شدن سرشاخه‌ها و تدریجاً موجب از بین رفتن کامل درختان بارور شود.

سالیانه خسارت‌های ناشی از آفات پسته حدود 15 درصد محصول تولیدی تخمین زده می‌شود.

بر اساس خسارتی که آفات پسته وارد می‌کنند، آفات پسته به سه دسته تقسیم می‌شوند :

آفات درجه اول پسته :

آفاتی که همه‌ساله در باغات پسته دیده می‌شود و به علت وارد آمدن خسارت شدید مبارزه با آن‌ها الزامی است (پسیل معمولی پسته، پروانه چوبخوارپسته و سن‌های زیان‌آور)

آفات درجه دوم پسته:

معمولاً جمعیت آن‌ها زیر سطح زیان اقتصادی است ولی در بعضی مناطق و در بعضی از سال‌ها به حالت طغیانی و خسارت زا درآمده و مبارزه با آن‌ها لازم است (پروانه میوه‌خوار پسته، زنجیره پسته، شپشک های پسته و پروانه پوست خوار پسته)

آفات درجه سوم پسته :

پسته که جمعیت این آفت در باغات پسته پایین می‌باشد و بندرت جمعیت آن‌ها به بالای سطح زیان اقتصادی می‌رسد (سوسک شاخک بلند پسته، سوسک طوقه خوار پسته، پروانه برگ‌خوار پسته، زنبورهای مغز خوار پسته، کنه‌های پسته، پروانه جوانه خوار پسته، سر خرطومی پسته، شب‌پره خرنوب و شب‌پره هندی)

پسیل پسته :

پسیل معمولی پسته مهم‌ترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته ایران هست.

این آفت خسارات زیادی به محصول وارد می‌کند. به‌ طوری‌که در حدود اواخر خرداد تا اواخر مرداد حساس‌ترین زمان برای گیاه پسته در ارتباط با این آفت است. اگر جمعیت آفت در این دوره زمانی افزایش یابد خسارت سنگینی به محصول و گیاه وارد می‌کند.

برای مبارزه با این افت از سموم مختلفی ازجمله (میتاک، کونفیدور، کنسالت، دارتون، اکتارا، کالیپسو، انویدور و موسپیلان) استفاده می شود.

حشره کامل پسیل پسته از اواخر زمستان در باغ‌های پسته ظاهر می‌شود و از اوایل بهار همزمان با شروع رشد رویشی درختان پسته تا اواخر پاییز فعال است. علیرغم تغییرات دما و سایر پارامترهای اقلیمی از بهار تا پاییز مادامی‌که برگ‌بر روی درخت وجود داشته باشد این حشره زاد ولد و رشد و نمو دارد.

پسیل معمولی پسته در زمستان در زیر بقایای گیاهی موجود در سطح باغ‌های پسته شامل علف‌های هرز خشک ‌شده و برگ‌های پسته ریزش کرده زمستان گذارانی می‌کند. در زیرپوشش گیاهی شامل مخلوطی از علف‌های هرز گرامینه و برگ درختان پسته بیشترین تراکم حشرات کامل پسیل می باشد. شخم زدن باغ‌های پسته اعم از محل‌های دارای پوشش و بدون پوشش گیاهی موجب تلفات معنی‌دار جمعیت این آفت می‌شود.

پسیل معمولی پسته دارای دشمنان طبیعی متعددی است.

زنبور پسیلا فاگوس مهم‌ترین دشمن این حشره هست این حشره مفید در پسته کاری های کشور و همچنین کشورهای مجاور ایران پراکنده شده است.نرخ رشد افزایش جمعیت این حشره بسیار نزدیک به پسیل معمولی پسته است.

کفشدوزک یکی دیگر از دشمنان پسیل معمولی پسته است. این کفشدوزک عمده‌ترین گونه پسیل خوار در باغات پسته است.

افزایش جمعیت پسیل پسته باعث خسارت‌هایی مانند ریزش میوه‌های تازه تشکیل‌شده، کاهش وزن مغز، کاهش خندانی و کاهش کیفیت پسته و همچنین افزایش پوکی و ریزش جوانه‌های میوه سال بعدی و درنهایت باعث ریزش برگ‌ها می‌گردد و در این حالت گیاه بشدت ضعیف شده و سال آینده رشد خوبی نخواهد داشت.

درصورتی‌که با این آفت مبارزه نشود تقریباً تاثیر 80 تا 100 درصدی در پسته سال جاری و تأثیر غیرمستقیم بر محصول سال‌های بعدی دارد.به دو روش می‌توان با این آفت مبارزه کرد

مبارزه با استفاده از دشمنان طبیعی

مبارزه با مواد شیمیایی

برای مبارزه با این افت از سموم مختلفی ازجمله (میتاک، کونفیدور، کنسالت، دارتون، اکتارا، کالیپسو، انویدور و موسپیلان) استفاده می شود.

به دلیل چند نسل بودن و قدرت زادآوری بالای این آفت و همچنین نامشخص بودن سطح زیان اقتصادی و سم‌پاشی‌های بی‌رویه کشاورزان باعث بروز پدیده مقاومت در این آفت و همچنین از بین رفتن دشمنان طبیعی آفت در بعضی موارد گشته است.

پروانه چوب‌خوار پسته :

پروانه چوب‌خوار پسته یکی از آفات درجه اول پسته کشور مطرح هست. این آفت در کلیه مناطق ایران گسترش دارد. خسارت این آفت به دو صورت بر روی درختان پسته تأثیر می‌گذارد. اول به خوشه و میوه خسارت وارد می‌شود و دوم موجب ضعف شاخه‌های می‌گردد.

در حال حاضر برای کنترل این آفت از روش‌های شیمیایی استفاده می‌شود و از حشره‌کش لاروین به نسبت 2-1.5 در هزار و در زمان یک هفته بعد از پیک ظهور پروانه‌ها توصیه می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از حشره‌کش لاروین برای کنترل پروانه چوب‌خوار باعث افزایش پسیل در نسل‌های بعدی می‌گردد. لذا حشره‌کش کمتر توصیه می‌شود.

این آفت برای اولین بار در سال 1344 از رفسنجان گزارش شد. پروانه چوب‌خوار تا قبل از سال 1350 خسارت زیادی به باغ‌های پسته وارد نمی‌کرد. ولی به علت کاربرد بی‌رویه مواد شیمیایی (حشره‌کش‌ها) در باغ‌های پسته در طول سال‌های 1350 تا 1360 باعث از بین رفتن دشمنان طبیعی این آفت شده که در حال حاضر این آفت به‌عنوان آفت درجه اول پسته کشور مطرح است.

این آفت پس‌ازاین که تخم آفت پخش گردید، لاروها وارد محور خوشه شده و با تغذیه از قسمت‌های مرکزی و آوندهای محور خوشه ارتباط میوه‌های قسمت انتهایی را قطع و درنتیجه باعث خشکیدن میوه‌های رأس خوشه می‌گردند؛ که گاهی دانه‌های خشکیده به 5 تا 7 عدد در خوشه می سد و خسارت آفت به این صورت نسبتاً زیاد است.

لاروها مستقیماً خود را به آوندها چوبی رسانده و شروع به تغذیه و ایجاد کانال لاروی می‌نمایند. حضور این کانال‌ها در داخل چوب‌های جوان، مغز شاخه‌ها را نابود کرده و باعث می‌شود رشد شاخه متوقف شود و آن‌ها کوتاه و لاغر بمانند و درنتیجه موجب اختلال در گل‌دهی درخت در سال بعد می‌شود.

سن‌های زیان‌آور پسته :

سابقه خسارت سن‌های زیان‌آور پسته در مناطق پسته‌کاری ایران و بومیِ استان کرمان به سال 1343 برمی‌گردد. در این سال از کرمان گزارش شد که میوه‌های درختان پسته شدیداً به یک نوع بیماری نوظهور مبتلا شده است و خسارت شدیدی به محصول پسته وارد نموده. باغداران پسته رفسنجان این بیماری را ماسو نام نهادند. این بیماری در میوه درختان جنگلی بنه نیز مشاهده شد.

این حشرات کامل زمستان را در مناطق کوهستانی زیر انواع بوته‌های وحش (درمنه، قیچ و …) می‌گذرانند. این سن‌ها از واسط فروردین از مکان ها‌ی زمستانه خارج و روی میزبان‌های وحشی تخم‌گذاری و تغذیه می‌کنند. اواخر خرداد با خشک شدن میزبان‌ها در مناطق کوهستانی به سمت باغ‌های پسته هجوم می‌آورند و از میوه‌های پسته تغذیه می‌کنند.

0 دیدگاه برای آفات مختلف درخت پسته

  • هنوز برای این مقاله نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما

26 + 2 =