درخت زیتون ، انواع روش های کاشت و نگهداری از آن (به صورت کامل)

درخت زیتون ، انواع روش های کاشت و نگهداری از آن (به صورت کامل)

زیتون بومی کشور‌های حاشیه دریای مدیترانه است. درخت زیتون از تنه، بازو‌های اصلی و بازو‌های فرعی تشکیل شده است. بازو‌های اصلی آن‌هایی اند که روی تنه درخت تشکیل می‌شوند. بازو‌های فرعی روش بازو‌های اصلی می‌رویند و تاج درخت را تشکیل می‌دهند.

شرایط محیطی لازم برای کشت زیتون :

نوکاریز | نیازهای آب و هوایی درخت زیتون:

بهترین عملکرد و کیفیت زیتون در مناطقی است که دارای زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم و خشک و طولانی باشد. در این شرایط است که میوه ها امکان رسیدن خواهند یافت.

حساسیت در دوره های مختلف رشد متفاوت است. اگر در دوره استراحت گیاه دمای هوا به تدریج به ۱۳- درجه سانتیگراد هم برسد گیاه به دلیل افت تدریجی دما قادر به تحمل آن می باشد، اما اگر افت دما ناگهانی صورت گیرد ممکن است سبب نابودی و از بین رفتن گیاه شود.

دمای ۵- درجه سانتی گراد برای شاخه های بارده مضر بوده و یخبندان های کوتاه مدت نیز با ایجاد سوراخهایی بر روی شاخه های میوه ده موجبات حمله باکتری گره زیتون را فراهم می آورد و سبب از بین رفتن آن می گردد.

در مناطقی که نیاز سرمایی گیاه (بین ۴۰۰ – ۱۳۰۰ ساعت ) زیر ۱۰+ درجه سانتی گراد برطرف نشود گل انگیزی صورت نگرفته و تنها درخت رشد رویشی خوبی خواهد داشت و باردهی مطلوبی نخواهد داشت. درخت زیتون در حرارت ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتی گراد بیدار شده، در ۱۵ درجه سانتی گراد رشد اندامهای آن شروع می شود.

شکوفه های آن در ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد ظاهر شده و بهترین دمای گرده افشانی زیتون در حرارت ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتی گراد می باشد. در مقابل درخت زیتون در برابر حرارتهای بالا  بسیار مقاوم بوده و این در شرایطی است که خاک برای گسترش ریشه های عمومی زیتون مناسب باشد با این ریشه ها در اعماق خاک فرو رفته و از منابع آب زیرزمینی استفاده نمایند، در نتیجه مقاومت درخت را به گرمای بالای 40 درجه افزایش می دهد .

نوکاریز | میزان بارندگی برای رشد درخت زیتون :

درخت زیتون در طول فصل زمستان که در حال استراحت می باشد. چندان نیازی به آب ندارد در حالی که فصل تابستان اوج فعالیت گیاه است و در این فصل گیاه احتیاج شدیدی به آب دارد، در مناطقی که خاک عمق کافی داشته باشد قادر است بارش های زمستانه را در خود ذخیره کند و در فصل فعالیت گیاه مورد استفاده گیاه قرار دهد بارش های بهاره نیز با تأثیر مثبت بر میوه بستن و کاهش ریزش میوه سبب افزایش محصول خواهند شد.

از دیگر زمانهای بارندگی های مفید می توان به بارش های شهریور و مهر ماه اشاره کرد که سبب درشتی میوه های زیتون می گردد. اما در مناطقی که باران های شدید تابستانه وجود دارد به سیب افزایش رطوبت ، هجوم بیماری های باکتریایی نیز افزایش یافته و موجبات خسارت های بسیاری می گردد برای بدست آوردن محصول قابل قبول در کشت دیم زیتون، می بایست کشت در مناطقی انجام گیرد که میزان بارش سالیانه آنها بین ۸۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر باشد، که البته زیتون امروزه در محدوده بارندگی های بین ۱۰۰ – ۲۰۰ میلی متر نیز کشت می شود که این عوامل به کمک بشر تعدیل می شود، به صورتی که در بارش های بالا و کشت بر روی تپه ها و شیب های رو به جنوب صورت می گیرد و در بارشهای کم در خاک های عمیق با قابلیت نگهداری آب و تراکم کم درختان صورت می گیرد.

نوکاریز | خاک مناسب برای کاشت درخت زیتون:

زیتون در دامنه وسیعی از خاک ها قابلیت کشت دارد، اما هدف از کشت زیتون بر اساس شرایط منظقه ای متفاوت است. اگر تنها کشت زیتون به سبب جلوگیری از فرسایش و با تولید اندک جهت مصارف شخصی صورت گیرد می توان آنرا در مناطق کوهستانی کشت کرد، اما اگر هدف از کشت زیتون تولید اقتصادی و انبوه باشد بهترین اراضی کشت زیتون زمین هایی با شیب کم، عمیق حاصلخیز، نفوذ پذیر به آب و با قابلیت بالای خاک برای نگهداری آب و خاکهایی با بافت رسوبی می باشد.

زیتون در شیب های مختلفی کاشته می شود اما تولید محصول بر حسب امکان انجام عملیاتهای زراعی در شیب های مختلف متفاوت است.

نوکاریز | عمق خاک مناسب برای کاشت زیتون :

به لحاظ بررسی اثر عمق خاک در کاشت زیتون زمانی بهترین نتیجه به دست می آید که زیتون در زمین هایی کشت شود که ریشه درخت بتواند به راحتی در طول و عرض و عمق زمین گسترش یابد. حداقل عمق خاک زراعی برای درخت زیتون 1-1.5 متر مکعب می باشد. اگر خاک در عمق کمی از سطح زمین دارای لایه نازکی از آهک باشد. برای رخنه بهتر و بیشتر ریشه گیاه و رسیدن به خاک مطلوب مورد نظر می بایست لایه آهک توسط ماشین های سوسولوز شکافته شود. همچنین کاشت زیتون در زمین هایی که سفره های آب زیرزمینی بالاست مانند حفره ها یا  نقاط گود دره ها سبب خفگی و از بین رفتن گیاه می شود.

نوکاریز | بافت خاک مناسب کاشت درخت زیتون:

قابلیت نفوذ آب و ظرفیت نگهداری آب ارتباط مستقیمی با بافت خاک دارد بنابراین تجزیه خاک قبل از کاشت زیتون از نظر عناصر و اجزای فیزیکی ضروری است. میزان نفوذ آب در خاک های شنی حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر در ساعت می باشد. اما قابلیت نگهداری آب در این خاکها پایین است. (حدود ۵ تا 6 درصد) اما در مناطق خشک، کشت در این خاک ها مناسب تر می باشد زیرا به محض بارش آب در خاک نفوذ کرده و به ریشه های مویی می رسند بنابراین از تبخیر آب و فرسایش جلوگیری بعمل می آید.

زیتون در محدوده ای از PH های مختلف رشد می کند اما بهترین رشد را در خاکهای آهکی با PH بین ۷ تا 7.5 دارد زیرا در این PH بیشترین جذب عناصر توسط ریشه زیتون صورت می گیرد. مقاومت زیتون نسبت به شوری در حد متوسط است. شوری عصاره خاک در منطقه ریشه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نباید بیشتر از ۸۰۰۰ میکروموس باشد. بهتر است شوری آب آبیاری کمتر از ۲ گرم در لیتر باشد و در مناطق با  بارندگی کم شوری آب باید از این حد هم کمتر باشد.

نوکاریز | آفات و بیماری های زیتون :

مهمترین آفات زیتون عبارتند از:

1- شپشک های زیتون (شپشک سیاه، شپشک قهوه ای، شپشک سفید، شپشک بنفش)

2- سپردار بنفش

3- پسیل زیتون

4- مگس زیتون

5- کنه زیتون

6- تریپس زیتون

7- شب پره جوانه خوار زیتون

8- شب پره چوبخوار زیتون

9- کرم خراط

مهمترین بیماری های زیتون عبارتند از:

1- پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون

2- لکه طاووسی زیتون

3- گره زیتون

4- نماتدهای زیتون (نماتدهای مولد زخم و نماتدهای مولد گره ریشه)

5- پوسیدگی ریشه زیتون

6- پوسیدگی طوقه زیتون

7- سفیدک پودری زیتون

نوکاریز | روشهای آماده سازی بذر زیتون :

روش قدیمی :

در این روش گوشت میوه های به دست آمده را جدا کرده و سپس لایه چربی موجود روی پوسته چوبی بذر را با سائیدن در ماسه و یا برس زدن حذف می کنیم و سپس به مدت ۲ الى ۳ روز در آب شسته و پس از خشک کردن در سایه و ضد عفونی کردن در بستر کشت می کنیم. در این روش جوانه زنی بذر 4 الى 5 ماه طول می کشد.

روش جدید :

در این روش مانند روش بالا، ابتدا قسمت گوشتی و سپس لایه نازک چربی روی بذر را برداشته و سپس به مدت ۲ ماه در دمای ۵ الی ۱۰ درجه سانتی گراد و با قرار دادن در ماسه مرطوب و با گذاشتن در محلی تاریک اقدام به سرمادهی بذور می کنیم.

نوکاریز | آموزش کامل احداث باغ زیتون و تولید روغن زیتون :

کاشت زیتون در فضای آزاد :

در اقلیم هایی که زمستانهای نه چندان سختی دارند می توان بذور را در فضای آزاد کشت کرد. که این بذور در زمستانها با پوشش های نایلونی و در تابستانها بوسیله سایه بان ها محافظت می شود، جهت کشت بذور در فضای آزاد نهالستان ها را به عمق ۳۰ سانتی متر شخم زده و با ایجاد جوی و پشته اقدام به کشت بذور به فاصله 5 سانتیمتر از هم روی پشته می کنیم که فاصله پشته ها نیز 60 – 50 سانتی متر می باشد. سپس پس از کاشت آنرا آبیاری می کنیم. لازم به یادآوری است استفاده از کود حیوانی به میزان ۲۰ تن در هکتار برای نهالستان ها پیش از کشت بذور بسیار مفید می باشند .

کشت در بستر گلخانه :

در این روش با ایجاد خطوط موازی به فاصله 10 سانتیمتر در بستر، بذور را به فاصله ۵ سانتی متر از هم در بسترهای پرلیت یا ورمیکولیت کشت می کنند و روی آن را با خاک سبک می پوشانند و آبیاری می کنند، پس از جوانه زنی و در مرحله 4 تا 6 برگی به گلدان های نشایی ترکیب خاک زراعی + ماسه + کود حیوانی منتقل کرده و زمانی که ارتفاع نهال ها به ۱۵ الی ۱۹ سانتی متر رسیده به گلدان هایی با قطر 15 الی 20 سانتی متر و ارتفاع 25 الی 30 سانتی متر جهت پیوند انتقال می دهند.

کشت در گلدان :

در این روش ساده تر آن است که از همان ابتدا بذور را در داخل گلدان های بزرگ کاشته که این گلدان ها دارای ترکیبی به نسبت مساوی خاک زراعی، ماسه و کود دامی می باشند و پس از رسیدن به مرحله ۸ تا ۱۲ برگی در همان جا پیوند زده می شوند.

نوکاریز | آماده سازی زمین جهت کاشت زیتون :

منظور از آماده سازی جهت کاشت عبارت است از جمع آوری علف های هرز، از زمین بیرون آوردن ریشه درختان در اراضی خاص، جمع آوری سنگ ریزه های موجود و شخم زدن زمین و تسطیح زمین های شیب دار نیز باید طوری اصلاح شوند که جریان آب بطور یکنواخت به تمامی درختان برسد.بهتر است در زمین هایی که به دلیل شیب تند قادر به تسطیح زمین نیستند از آبیاری قطره ای استفاده شود، زیرا با آبیاری قطره ای هزینه ها نسبت به تسطیح کاهش بیشتری می یابد.

پس از انجام این عملیات قدم بعدی زدن شخم عمیق است. بهترین زمان انجام شخم عمیق در تابستان با گاو آهن های مخصوص که تا عمق ۸۰ سانتی متری در زمین فرو می روند می باشد که بهتر است در حین انجام عملیات شخم کودهای آلی و معدنی نیز به زمین داده شود.

میزان کودی که باید در حین انجام عملیات آماده سازی به زمین به آن داده شود معمولا به میزان 40 تا 60 تن کود حیوانی با ۵۰ تا ۱۰۰ تن تفاله های انگور یا سایر میوه ها می باشد یا گیاهانی نظیر شبدر یا یونجه را در زمین کاشته و سپس آنها با برگرداندن به زمین به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار داد .

همچنین میزان کود معدنی که باید برای جبران عناصر غذایی مورد نیاز درختان به زمین در حین شخم و قبل از کاشت داده شود با تراکم ۲۰۰ تا ۳۰۰ اصله درخت در هکتار عبارتست از 250 تا 300 کیلوگرم فسفر، 350 تا 400 کیلوگرم پتاس، همچنین در کشت های متراکم میزان کود مصرفی بیش از مقدار توصیه شده می باشد .

کود‌های ازته در درشتی میوه و مقدار محصول زیتون اثر زیاد دارد. در عمل، چون ازت در زمین مخصوصا در اراضی فاقد مواد آلی به مقدار بسیار کم موجود است باید هر سال مقداری کود دامی و شیمیایی ازته به درخت داد. در اراضی ضعیف برای هر درخت زیتون و در مدت سه سال اول هر ساله مقدار ۵۰۰ گرم ازت در اسفند یا فروردین ماه باید با خاک مخلوط کرد. در اراضی‌های حاصلخیز و مرغوب می‌توان از کود شیمیایی اولیه یعنی ۵۰۰ گرم ازت برای هر درخت صرفنظر کرد و فقط برای حفظ حاصلخیزی خاک کود دامی و یا کود سبز را مورد استفاده قرار داده فقط ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم ازت سالیانه برای هر درخت کافی می‌باشد. کود دامی اثر سریع‌تر ندارد، ولی در زمین‌هایی که از حیث حاصلخیزی ضعیف هستند و مخصوصا برای اصلاح خواص فیزیکی خاک لازم است و درصورتی که بهای کود دامی زیاد باشد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد باید حتما از کود سبز برای تامین مواد آلی زمین یعنی هوموس استفاده کرد.

نوکاریز | زمان کاشت درخت زیتون:

کاشت درختان زیتون در دوره استراحت این گیاه انجام می شود، این زمان معمولا  از آبان ماه تا بهمن ماه می باشد. مناطقی که زمستان های معتدل تری دارند بهتر است زودتر اقدام به کشت درختان شود. نکته قابل توجه در هنگام انتقال نهالها این است که باید مراقبت های لازم جهت جلوگیری از خشک شدن نهال ها در مناطقی که حرارت هوا در این ماهها نسبتا زیاد است انجام گیرد.

نوکاریز | تراکم کاشت در باغ زیتون:

به دلیل آنکه میزان تولید در باغ مستقیما با میزان تراکم درختان ارتباط دارد و چون بیشترین باردهی درخت زیتون بر روی شاخه های خارجی در نشست که بیشتر در معرض نور قرار دارند می باشد، انتخاب فواصل کاشت مناسب در باغ از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

معمولا فواصل کاشت با تعداد درخت در باغ به عوامل متعددی بستگی دارد، یکی از این عوامل شرایط اقلیمی منطقه می باشد.

در مناطق خشک از ۱۷ تا ۷۰ اصله درخت در هکتار توصیه می شود. در شرایط نیمه خشک در صورتی که بارندگی تا 600 میلی متر برسد می توان تا ۱۳۰ اصله درخت نیز در هکتار کشت کرد. در مناطقی که میزان بارندگی تا ۸۰۰ میلیمتر برسد مانند منطقه توسکانی در ایتالیا در هر هکتار تا 400 اصله درخت نیز می توان کاشت.

نوکاریز | نقشه باغ زیتون:

برای طراحی و احداث باغ زیتون چندین طرح متفاوت وجود دارد اما در تمام این طرحها باید دقت لازم بعمل آید تا درختان زیتون هم از نور کافی برخوردار باشند، هم فاصله بین آنها بگونه ای باشد تا باغدار قادر به انجام عملیات باغی مکانیزه باشد یعنی فاصله درختان به اندازه ای باشد که حرکت ادوات کشاورزی در باغ با مشکل مواجه نشود

طرح مربع:

یکی از رایج ترین طرح های احداث با این طرح می باشد در این طرح درختان در فاصله های مساوی نسبت به یکدیگر قرار می گیرند و خطوط رسم شده بین چهار درخت و دو ردیف شکل مربعی را ایجاد خواهد کرد. این طرح، هم از نظر استفاده از نور کافی و هم از نظر استفاده از – ادوات کشاورزی طرح مناسبی می باشند. علاوه بر موارد فوق الذکر، امکان احداث باغ به صورت مربعی به آسانی قابل اجرا است. اما از معایب این طرح این است که اگر بخواهیم درختان دیگری در باغ بکاریم این طرح مناسب نمی باشد، علت آن نیز کوتاه شدن فاصله درختان بر روی ردیف است که مدیریت باغ را با مشکل مواجه می سازد.

طرح مستطیل:

در این طرح درختان بر روی رأس های یک مستطیل قرار گرفته و هر چهار درخت شکل یک مستطیل را تشکیل می دهد. در این طرح فاصله درختان در بین ردیف ها بیشتر از روی ردیف ها می باشد.

طرح لوزی:

طرح لوزی مشابه طرح مربعی است با این تفاوت که در این طرح درختان نسبت به ردیف های مجاور خود به صورت اریب قرار گرفته اند، تعداد درختانی که در این طرح و طرح مربعی کاشته می شوند برابر است، اما پیاده کردن این طرح نسبت به طرح مربعی کمی دشوارتر است.

نوکاریز | چاله کنی و نحوه کاشت نهال زیتون :

چاله ای که برای کاشت نهال های زیتون کنده می شود باید به اندازه ای باشد که ریشه ها بتوانند به آسانی در آن رشد نمایند، در هنگام کندن چاله ها باید توجه شود که اطراف چاله ها صاف و صیقلی نگردد زیرا که صاف شدن اطراف چاله ها مانع رشد ریشه های جانبی و حرکت آب خواهد شد ریشه های نهال ها نباید به زور داخل چاله ها جا داده شوند، همچنین عمق چاله ها نباید بیشتر از عمق گلدانی باشد که نهال در آن قرار داشت.

در هنگام کاشت نهال ها می بایست ریشه های شکسته بدقت هرس شوند، پس از قرار گرفتن نهالها داخل چاله ها باید طوری اطراف آنرا با خاک پوشاند و محکم کرد که اگر بخواهیم نهال را با دست بکشیم به سختی کشیده شود بلافاصله پس از کاشت نهال ها نیز باید آنها را آبیاری کرده، اما در آبیاری باید دقت شود زیرا زیتون به اشباع شدن خاک حساسیت دارد، پس از کاشت نهال ها 40 تا 50 لیتر آب برای هر نهال کافی است و پس از استقرار کامل نهال ها باید مبارزه با علفهای هرز انجام شده و با کاربرد کود ازت رشد مطلوب را در تمام فصل بوجود آورد. همچنین جهت جلوگیری از خم شدن نهال ها در مقابل باد باید نهالها بوسیله قیم محکم حفظ شوند.

نوکاریز | هرس درختان زیتون :

زیتون نیز مانند اغلب درختان میوه نسبت به هرس واکنش سنتی نشان می دهد. مزایای انجام هرس در زیتون عبارتند از :

1- درخت زود به بار می نشیند

2- میزان محصول آن یکنواخت و عملکرد آن زیاد می گردد

3- تناوب باردهی در آن کمتر می شود

4- عمر بهره دهی اقتصادی آن طولانی تر می شود

5- اندازه درخت کنترل می گردد

6- کنترل آفات و بیماری ها آسان تر می گردد

برای دریافت اطلاعات هرس درخت زیتون به صورت صحیح و اصولی روی این لینک کلیک کنید.

نوکاریز | نیاز آبی درختان زیتون :

بیشترین سطح زیر کشت زیتون در جهان بصورت دیم می باشد. به همین دلیل در مورد نیاز های آبی زیتون اطلاعات تحقیق شده زیادی وجود ندارد. در بعضی از مناطق عمده زیتون کاری نیز آبیاری بصورت محدود انجام می شود و فقط جزء کوچکی از نیاز آبی زیتون تأمین می گردد، در مناطق محدودی هم آب با محدودیت روبرو نمی باشد و امکان توسعه کشت های متراکم فراهم آمده است. با این وجود طراحی سیستم های آبیاری بر اساس نیاز آبی واقعی درخت که به منظور استفاده بهینه از آب عرضه شده ضروری است.

در مناطقی که میزان بارندگی سالانه حدود 400 تا 600 میلی متر باشد، زیتون بصورت دیم کشت می شود و احتیاج به آبیاری ندارد، حتی در بعضی مناطق که متوسط بارندگی سالیانه ۲۰۰ میلی متر باشد، این درخت به رشد خود ادامه می دهد.

در حالت کلی این درخت برای رفع کامل نیاز آبی خود حدود 600 تا 800 میلی متر بارندگی در سال نیاز دارد. آبیاری و میزان آب مصرفی درخت زیتون در رشد میوه های این درخت تأثیرات گوناگونی در مراحل زمانی مختلف رشد میوه دارد .

نوکاریز | انواع روش های آبیاری در باغ زیتون :

فن آبیاری بر حسب گستردگی باغ زیتون و روش های مختلف و ابزار کار متغیر است. به عبارت بهتر، فن آبیاری از ساده  ترین طریقه تا کامل ترین تکنیک آن تا کنون تحول زیادی پیدا کرده است. امروزه مواد و افزاری که آبیاری های مدرن در اختیار عموم قرار گرفته اند، امکان استفاده از حداقل آب را در حداکثر واحد سطح با کمترین درصد تلفات فراهم نموده است.

روش های آبیاری سطحی زیتون

نوکاریز | آبیاری تشتکی

این روش در ویژه نهال های زیتون جوانی است که تازه کشت شده باشند. به این ترتیب که در اطراف نهال های زیتون کاشته شده تشتک هایی می سازند و آن ها را از آب جاری قنات ها یا از ذخیره آب انبارهای مختلف پر می نمایند.

نوکاریز | آبیاری نشتی

عبارت است از کندن جوی یا نهرهای باریکی به وسیله نهرکن در طول زمین، بین ردیف های درختان زیتون کاشته شده در باغ. شیب طولی این نهرها بین ۵/۲ تا ۴ درصد است. تعداد این نهرها (بین دو ردیف) بستگی به قابلیت نفوذپذیری خاک دارد. به طوری که در خاک های سنگین ۳ تا ۴ نهر و در خاک های سبک ۶ تا ۸ نهر موازی کنده می شود. طول این نهرها نیز بستگی به قدرت نفوذ آب دارد. که معمولا در خاک های سبک ۵۰ متر و در خاک های سنگین تا ۱۵۰ متر قابل تغییر است. عمق نهرهای نشتی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر نیست.

نوکاریز | آبیاری کرتی

این روش بیشتر در زمین هایی پیاده می شود که شیب آن ها بین ۵/۲ تا ۶ درصد باشد. عرض این کرت ها عملا با فاصله بین دو ردیف از درختان، مساوی است و طول آن ها معادل است با ۵۰ تا ۱۰۰ متر. این روش آبیاری فقط در باغ های زیتونی پیاده می شود که شیب آن ها زیاد نباشد و با عملیات تسطیح، قبلا به حد کفایت آماده شده باشند. آبیاری کرتی هزینه زیادی ندارد و معمولا دستی انجام می گیرد.

روش های آبیاری تحت فشار زیتون

نوکاریز | آبیاری بارانی

کشت گسترده زیتون لزوم استفاده هر چه بیشتر از این عامل حیاتی را، با روش های مدرن ایجاب می نماید. یکی از روش ها آبیاری بارانی است که مزایای متعدد آن ازاین قرار است:

-سهولت آبیاری در اراضی نامسطح، با حذف هزینه تسطیح و حفظ قشر زراعی در سطح خاک

-امکان آبیاری در زمین های پر شیب و فراز

-آبیاری در خاک های سبک و شنی

-حداکثر استفاده از آب و آبرسانی یکنواخت در تمام سطح باغ

-تامین تهویه آب با اکسیژنه شدن قطرات، هنگام ریزش

-امکان کنترل دقیق میزان آب مصرفی

-کاهش اتلاف آب بر اثر نشت یا تبخیر

نوکاریز | آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای نسبت به سایر آبیاری ها برای تولید محصول زیتون خوراکی در کشت گسترده بهترین نتیجه را نشان داده است.

دبی مورد نیاز قطره چکان ها در آبیاری زیتون ۴ لیتر در ساعت می باشد. معمولا برای هر درخت ۴ قطره چکان به کار می رود که ۴✖۴ = ۱۶ لیتر در ساعت در هکتار و برای ۴۰۰ درخت در هکتار می شود ۴/۶ متر مکعب در ساعت در هکتار. چون مدت آبیاری بین ۸ تا ۱۰ ساعت طول می کشد، مصرف آب به ۶۴ متر مکعب در ۱۰ ساعت می رسد.

لذا در مقایسه با سیستم بارانی که در همین شرایط ۱۰۰۰ متر مکعب آب در هر ماه مصرف می کند ملاحظه می شود که مصرف آب بین دو سیستم از نظر اقتصادی تا چه حد تفاوت دارد.

نوکاریز | برداشت و فرآوری زیتون :

برداشت محصول در واقع جزء مراحل نهایی یک سرمایه گذاری، تلاش و انجام اصول متکی به کلیه عملیات تحقیقاتی در باغات زیتون جهت نتیجه گیری بر اساس بهترین عملکرد و دیدن نمره رعایت صحیح مسائل باغداری یک باغ زیتون می باشد. از آنجائیکه زیتون جزء آن دسته از میوه هایی است که مصارف روغن کشی آن و صورت های دیگر مصرف آن غیر از تازه خوری می باشد ، بنابراین سعی شده در مورد فرآوری زیتون جهت استخراج روغن نیز مطالبی ارائه شود.

نوکاریز | تعیین زمان برداشت زیتون :

تعیین دقیق زمان برداشت میوه کار آسانی نیست زیرا از منطقه ای به منطقه دیگر حتی در یک منطقه از یک باغ به باغ دیگر از نظر کیفیت اختلاف زیادی وجود دارد. شرایط اقلیمی زراعی، بهداشت نباتی و میزان باردهی یک درخت از عوامل مؤثری هستند که کار برداشت را، حتی در بهترین لحظات مشکل می سازند، به همین جهت است که بهترین زمان برداشت را از راه کنترل و تجزیه میوه در آزمایشگاه تشخیص داده اند. لازم به یادآوری است که فرمولهایی نیز از سوی انستیتوهای ملی کشاورزی ارائه شده است که این فرمولها جهت دستیابی به بهترین زمان برداشت می باشند.

نوکاریز | نگهداری و حمل و نقل میوه ها :

به منظور حفظ کیفیت میوه ها، بلافاصله بعد از برداشت، باید به کارخانه های روغن کشی تحویل شوند، بهترین وسیله حمل و نقل میوه ها، جعبه های پلاستیکی مخصوص با شبکه های فراوان است بطوریکه تهویه داخل جعبه ها به آسانی امکان پذیر باشد و از گرمایی که در اثر فعالیت های متابولیکی میوه ها حاصل می شود جلوگیری نماید. ظرفیت این جعبه ها از ۲۵ تا ۲۰۰ کیلوگرم می تواند متفاوت باشد اما از نظر ارتفاعی که میوه ها روی هم انباشته می شوند و احتمالا باعث لهیدگی آنها می شود باید جلوگیری کرد حمل و نقل میوه های زیتون در گونه های پلاستیکی نادرست است زیرا باعث تخمیر و ضایع شدن میوه ها می شود و این موضوع در مورد میوه هایی که کاملا رسیده است بسیار شدید می تواند باشد.

همانطور که قبلا گفته شد به منظور حصول روغنی خوب، با ویژگی های کیفی مطلوب باید میوه ها پس از برداشت بلافاصله تحویل کارخانه ها شوند. البته همیشه این موضوع امکان پذیر نمی باشد، زیرا کارخانه ها همیشه قادر نیستند. مقدار زیادی میوه در آن واحد روغن کشی نمایند. در این شرایط مقداری میوه تا زمان تبدیل در محوطه کارخانه ها باقی می ماند، بنابراین بهتر است زمان برداشت، مقدار میوه ای که وارد کارخانه ها می شوند در هماهنگی کامل باشد.

0 دیدگاه برای درخت زیتون ، انواع روش های کاشت و نگهداری از آن (به صورت کامل)

  • هنوز برای این مقاله نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما

17 + 2 =